Náš tým

Lékaři:
MUDr. Hana Šarapatková, Ph.D.
MUDr. Monika Coufalová
MUDr. Yvona Hrčková
MUDr. Romana Šarapatková

 

Sestry:

Pavla Košťálová
Denisa Hyžáková

Věra Bolová

 

 

MUDr. Hana Šarapatková, Ph.D.

- absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
- atestace z vnitřního lékařství I. a II. stupně, nádstavbová atestace z endokrinologie,
- licence vedoucího lékaře – primáře v oborech vnitřní lékařství a endokrinologie,
- obhajoba disertační práce v oboru vnitřní nemoci na LF UP,

- dlouholetá praxe v interní medicíně a endokrinologii, a to na I. interní klinice FN v Olomouci, pak ve vlastní ordinaci,
- jedna ze zakladatelů a odpovědná redaktorka časopisu Interní medicína pro praxi, po sloučení s časopisem Vnitřní lékařství členka užší redakční rady,
- publikační a přednášková činnost převážně v oboru endokrinologie,
- členka České endokrinologické společnosti, České internistické společnosti, České psychofarmakologické společnosti,
- řadu let pracovala jako členka představenstva okresního sdružení České lékařské komory.
 

MUDr. Monika Coufalová
- absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
- atestace z vnitřního lékařství I. st., nádstavbová atestace z endokrinologie,
- licence v oboru endokrinologie,
- praxe na interním oddělení nemocnice Prostějov a dále v interní a endokrinologické ordinaci,
- členka České endokrinologické společnosti.


MUDr. Yvona Hrčková
- absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
- atestace z vnitřního lékařství I. a II. stupně, nádstavbová atestace z endokrinologie, 
- licence vedoucího lékaře – primáře v oboru vnitřní lékařství a endokrinologie,
- dlouholetá praxe vedoucího lékaře oddělení a odborného asistenta na 1. interní kardiologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci,
- přednášková činnost a publikační činnost,
- členka České endokrinologické společnosti a České internistické společnosti.

 

MUDr. Romana Šarapatková
- absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
- absolvování základního kmene interní medicíny,

- praxe na interním oddělení nemocnice Prostějov, 3. interní klinice FN Olomouc 
- členka České endokrinologické společnosti a české diabetologické společnosti