Náš tým

Lékaři:

MUDr. Hana Šarapatková, Ph.D.
MUDr. Monika Coufalová
MUDr. Yvona Hrčková
MUDr. Romana Šarapatková posílila ordinaci od 15. 9. 2016

Sestry:

Pavla Košťálová
Denisa Hyžáková

 

MUDr. Hana Šarapatková, Ph.D.

- absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
- atestace z vnitřního lékařství I. a II. stupně, nádstavbová atestace z endokrinologie,
- licence vedoucího lékaře – primáře v oborech vnitřní lékařství a endokrinologie,
- obhajoba disertační práce a udělení titulu Ph.D.,
- dlouholetá praxe v interní medicíně a endokrinologii, a to na I. interní klinice FN v Olomouci, pak ve vlastní ordinaci,
- jedna ze zakladatelů a odpovědná redaktorka časopisu Interní medicína pro praxi,
- publikační a přednášková činnost převážně v oboru endokrinologie,
- členka České endokrinologické společnosti, České internistické společnosti, České psychofarmakologické společnosti,
- členka představenstva okresního sdružení České lékařské komory. MUDr. Monika Coufalová

- absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
- atestace z vnitřního lékařství I. st., nádstavbová atestace z endokrinologie,
- licence v oboru endokrinologie,
- praxe na interním oddělení nemocnice Prostějov a dále v interní a endokrinologické ordinaci,
- členka České endokrinologické společnosti.MUDr. Yvona Hrčková

- absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
- atestace z vnitřního lékařství I. a II. stupně, nádstavbová atestace z endokrinologie, 
- licence vedoucího lékaře – primáře v oboru vnitřní lékařství a endokrinologie,
- dlouholetá praxe vedoucího lékaře oddělení a odborného asistenta na 1. interní kardiologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci,
- přednášková činnost a publikační činnost,
- členka České endokrinologické společnosti a České internistické společnosti.

MUDr. Romana Šarapatková

- absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
- držitelka certifikátu o absolvování základního kmene,

- praxe na interním oddělení nemocnice Prostějov a dále v interní a endokrinologické ordinaci,
- členka České endokrinologické společnosti.