Hlavní stránka

Oznámení:

Nově rychlé objednávání receptů prostřednictvím odkazu:  https://www.smartmedix.net/?reg=27817601

Dovolená:

MUDr. Hana Šarapatková, Ph.D.

MUDr. Monika Coufalová

MUDr. Romana Šarapatková

MUDr. Yvona Hrčková

 

O nás

Naše interní a endokrinologická ordinace vznikla v roce 1994 se záměrem poskytovat kvalitní péči pacientům zejména s endokrinními onemocněními, která tvoří hlavní náplň naší práce. Pozornost v omezené míře věnujeme i interním onemocněním. Pro tuto péči jsme kompletně personálně i přístrojově vybaveni. 

Odpovědnost, profesionalita a vstřícnost k potřebám pacientů jsou pro nás základem naší práce, a to již skoro 30 let.

 

MUDr. Hana Šarapatková, Ph.D.
vedoucí lékařka

 

Lékaři:

MUDr. Hana Šarapatková, Ph.D.

- absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
- atestace z vnitřního lékařství I. a II. stupně, nádstavbová atestace z endokrinologie,
- licence vedoucího lékaře – primáře v oborech vnitřní lékařství a endokrinologie,
- obhajoba disertační práce v oboru vnitřní nemoci na LF UP, 

- dlouholetá praxe v interní medicíně a endokrinologii, a to na I. interní klinice FN v Olomouci, pak ve vlastní ordinaci,
- jedna ze zakladatelů a odpovědná redaktorka časopisu Interní medicína pro praxi, po sloučení s časopisem Vnitřní lékařství členka užší redakční rady,
- publikační a přednášková činnost převážně v oboru endokrinologie, členka České endokrinologické společnosti, České internistické společnosti
 

MUDr. Monika Coufalová
- absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
- atestace z vnitřního lékařství I. st., nádstavbová atestace z endokrinologie,
- licence v oboru endokrinologie, několikaletá praxe v oboru
- členka České endokrinologické společnosti.


MUDr. Yvona Hrčková
- absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
- atestace z vnitřního lékařství I. a II. stupně, nádstavbová atestace z endokrinologie, 
- licence vedoucího lékaře – primáře v oboru vnitřní lékařství a endokrinologie,
- dlouholetá praxe vedoucího lékaře oddělení a odborného asistenta na 1. interní kardiologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci,
- přednášková činnost a publikační činnost, členka České endokrinologické společnosti, České internistické společnosti a Kardiologické společnosti 

MUDr. Romana Šarapatková
- absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
- atestace v oboru endokrinologie a diabetologie

- členka České endokrinologické společnosti a České diabetologické společnosti

Sestry:

Pavla Košťálová
Denisa Hyžáková
Věra Bolová

Objednání na vyšetření a odběry:

- preferujeme elektronickou formu, možno také osobně nebo telefonicky

- žádanky na odběr krve vystavujeme při kontrole, pokud nechodíte do naší ordinace, pro formulář je možno se stavit osobně event. někoho poslat, nebo poslat obálku s adresou a známkou

- noví pacienti musí dodat doporučení lékaře (praktického, specialisty)